กิจกรรมประจำปีการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558