กิจกรรม parachute ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการเคลื่อนไหว รวมถึงทักษะสังคม สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักเรียน