ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ผู้ใหญ่ใจดี บริษั่ท IRPC เลี้ยงอาหารกลางวัดและขนม นักเรียน ศูยน์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ศาลอุทธรณ์ภาค2ผู้ใหญ่ใจดีมาจัดกิจกรรมและมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
คณะกรรมการติดตามแบบตรวจสอบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
พิธีไหว้ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
นำเสนอการจัดตั้งหน่วยบริการบ้านฉาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองมีการจัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน
นักศึกษาจากประเทศแคนาดาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกวันอังคาร
โครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง