เดือน มิถุนายน
เดือน พฤษภาคม

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
img { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); filter: gray; /* สำหรับ IE 6-9 */ } html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); filter: gray; /* สำหรับ IE 6-9 */ }