ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
ตั้งอยู่บริเวณหลังสำนักพระพุทธศาสนนา 23/2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์ : http://www.rsec.go.th หรือ Email : sec_rayong@hotmail.com & big_smas_2529@hotmail.com
Tel:038-022-701