ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 

ชื่อสื่อ : เป่ากบหรือเป่ายาง
ผู้จัดทำ : ครูนันทิชา โสมนาม


ชื่อสื่อ : จุ๊บเปอร์จุ๊บ
ผู้จัดทำ : ครูนันทิชา โสมนาม

ชื่อสื่อ : คำศัพท์
ผู้จัดทำ : ครูนันทิชา โสมนาม
 

 ชื่อสื่อ : ออกเสียงชื่อผลไม้
ผู้จัดทำ : ครูอร บำเพ็ญ

ชื่อสื่อ : การออกเสียงเรื่องสี
ผู้จัดทำ : ครูพรรณพชญพร พากเพียร

ชื่อสื่อ : อักษรเบรลล์
ผู้จัดทำ : ครูกฤตวิษา แว่วเสียง