ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 


ชื่อสื่อ : กระดุมผ้าหลากสี 
ผู้จัดทำ : ครูพิไลพร กุลสุทธิไชย

ชื่อสื่อ : การแปลงโฉม
ผู้จัดทำ : ครูศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย

ชื่อสื่อ : เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์

ชื่อสื่อ : ปลูกผักวอเตอร์เครส
ผู้จัดทำ : ครุูไพบูลย์ นิยมคุณ

ชื่อสื่อ : การแปรงฟันให้ถูกวิธี
ผู้จัดทำ : ครูกฤษฎา ขึ้นกันกง

ชื่อสื่อ : การล้างภาชนะแก้วน้ำ
ผู้จัดทำ : ครูชูสง่า ปันพรม