ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 


ชื่อสื่อ : สัตว์เลี้ยงของฉัน
ผู้จัดทำ : ครูโสภิตนภา แก้วนวล 

ชื่อสื่อ : การจัดคู่ภาพและบอกชื่อผลไม้
ผู้จัดทำ : ครูโสภิตนภา แก้วนวล

ชื่อสื่อ : นุ่มนิ่มหัดนับ 1-10
ผู้จัดทำ : ครูวาทินี ป่าจันทร์ 

ชื่อสื่อ : หยิบฝาขวดนับจำนวน
ผู้จัดทำ : ครูวาทินี ป่าจันทร์  

ชื่อสื่อ : ค่าของเงินและการใช้เงิน
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์ 

ชื่อสื่อ : หมอนนักบิด
ผู้จัดทำ : ครูไพบูลย์ นิยมคุณ 

ชื่อสื่อ : การจับคู่รูปภาพกับสิ่งของ
ผู้จัดทำ : ครูชรินทร์นา ภูภักดี 

ชื่อสื่อ : การจำแนกผัก
ผู้จัดทำ : ครูชนัดดา นะมะวัณธะนะ

ชื่อสื่อ : การนับจำนวน
ผู้จัดทำ : ครูพรินทร ศรีจันทร์

ชื่อสื่อ : การนับเลข 1 ถึง 5
ผู้จัดทำ : ครูลัดดาวัลย์ วิชาคำ

ชื่อสื่อ : เรียนรู้เรื่องสีจากฝาขวด
ผู้จัดทำ : ครูสุรีย์พร โสภาปุ๊ด

ชื่อสื่อ ค่าของเงินเหรียญบาทไทย 
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์

ชื่อสื่อ : อุปกรณ์เครืองครัวหรรษา
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์ 

ชื่อสื่อ : การนับตัวเลขหลักหน่วย
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์ 

ชื่อสื่อ : เข็มนาฬิกาบอกเวลา
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์

ชื่อสื่อ : ไม้ไอติมหรรษา
ผู้จัดทำ : ครูพรินทร ศรีจันทร์

ชื่อสื่อ : การลากเส้นลีลามือ 13 เส้น 
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์

ชื่อสื่อ : สภาพอากาศของหนูวันนี้
ผู้จัดทำ : ครูพาหุงทรัพย์ ศรีสันต์ 

ชื่อสื่อ : การนับเพิ่มทีละ 1 ไม่เกิน 5
ผู้จัดทำ : ครูชลธิชา สท้านวัตร