ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ


ข่าวประจำเดือนปี 2561
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2559
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำเดือน กันยายน
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำเดือน กรกฏาคม
ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำเดือน เมษายน
ประจำเดือน มีนาคม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำเดือน มกราคม
ข่าวประจำเดือนปี 2558
ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำเดือน ตุลาคม
รวมข่าวประจำเดือนทั้งหมด

 


ชื่อสื่อ : เป่าเข้าช้อง
ผู้จัดทำ : ครูอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ 

ชื่อสื่อ : ลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น
ผู้จัดทำ : ครูวาทินี ป่าจันทร์ 

ชื่อสื่อ : การตั้ง
ผู้จัดทำ :
 

ชื่อสื่อ : การตัก
ผู้จัดทำ :  ครูชิดชนก ใจคุ้มเก่า

ชื่อสื่อ : กระตุ้นกลืนและลดภาวะน้ำลายไหลในเด็กพิการ
ผู้จัดทำ : ครูวิลาสินี เอี้ยงกุญชร  

ชื่อสื่อ : ร้อยฝาขวด
ผู้จัดทำ : ครูนิตยา เบาะแฉะ

ชื่อสื่อ : ยกนิ้วและเรียนรู้เรื่องสี
ผู้จัดทำ : ครูศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย

ชื่อสื่อ : ฉีกติดแปะ
ผู้จัดทำ : ครูไพบูลย์ นิยมคุณ

ชื่อสื่อ : เจดีย์สลับสี
ผู้จัดทำ : ครูกฤตวิษา แว่วเสียง